Hangzhou,China
Longwu, Hangzhou

LONGWU FALU

2019. április 9.

Lingyin temple

LINGYIN TEMPLOM

2018. november 19.

Qiantang river, Hangzhou

A QIANTANG-FOLYÓ

2018. október 20.

Baopu taoist temple, Hangzhou

BAOPU TEMPLOM

2018. július 27.

Leifeng pagoda, Hangzhou

LEIFENG PAGODA

2018. július 12.

Nine creeks, Hangzhou

KILENC PATAK 

2018. május 25.

Xixi Wetland, Hangzhou

XIXI VÍZIPARK

2018. május 20.

Hefang utca, Hangzhou

HEFANG UTCA

2018. május 15.

Three pools mirroring the moon

THREE POOLS MIRRORING

2018. március 2.

Su sétány

SU SÉTÁNY

2018. február 15.

Paris in Hangzhou

PÁRIZS - MADE IN CHINA

2018. február 4.

Wanilu-pond in winter, Hangzhou

HANGZHOU TÉLEN

2018. január 27.

Baochu pagda

BAOCHU PAGODA

2018. január 22.

Flower market, Hangzhou

VIRÁG ÉS ÁLLATPIAC

2018. január 20.

Liuhe (Six harmonies) pagoda

LIUHE PAGODA

2018. január 10.

Bamboo path, Yunqi

BAMBUSZ ÖSVÉNY - YUNQI

2018. január 7.

Xianghu-tó

XIANGHU-TÓ

2017. december 12.

Longjing, China

LONGJING TEAFÖLDEK

2017. október 31.

Hangzhou, City God pavilion

CITY GOD PAVILON

2017. október 27.

Hangzhou, Grand Theatre

ZENÉS FÉNYJÁTÉK

2017. október 15.

Viewing fish at flower pond, Hangzhou

VIEWING FISH - WESTLAKE

2017. szeptember 26.

West Lake, Hangzhou

WEST LAKE

2017. szeptember 22.

Hangcsou, Hangzhou

MIÉRT ÉPPEN HANGCSOU?

2017. szeptember 10.